Metsamajandamiskava annab metsaomanikule põhjaliku ülevaate metsa seisundist ning selle väärtusest