Konsultatsioon

Pärast metsamajanduskava väljastust ei pea metsaomanik oma tegemistes üksi jääma. Eesti Metsahindaja pakub konsultatsiooni, et nõustada metsaomanikku edasise tegevusplaaniga.

Selgitame välja millised on metsaomaniku soovid ja ootused ning vastavalt sellele koostame edasise tegevuskava.

Meie kavades on tehtud soovitused erinevateks metsa uuendus- ja hooldustöödeks. Siinkohal saame välja selgitada, kas metsaomanik on võimeline neid töid korraldama omal käel või oleks parem lahendus leida selleks hea koostööpartner.

Konsultastiooni hind on 20€/h, metsamajandamiskava tellijale on esimesed kaks tundi TASUTA! Konsultatsioon toimub kontoris, kuid nõu saame anda ka telefoni või Skype teel.

 

Kasulikke linke

Metsaseadus : https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014022
Metsakorraldamise juhend: https://www.riigiteataja.ee/akt/13124148
Metsamajandamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/13299966
Looduskaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/105042013006
Erametsakeskus: http://www.eramets.ee/
Keskkonnaagentuur: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php